Om Matchning & Utveckling

Matchning och Utveckling tog form under våren 2020 som en sammanslagning av Eductus och Hermods Arbetsmarknadstjänster. Under varumärket Matchning och Utveckling har vi målsättningen att bli Sveriges ledande aktör när det gäller att rusta och matcha arbetssökande mot jobb och utbildning. 

Vår grundaffär är att leverera rustande, vägledande och matchande tjänster till Arbetsförmedlingen, Kommuner och Arbetsgivare. Vi tillhör norra Europas största utbildningskoncern Academedia.

Idag har vi verksamhet på 51 orter i Sverige, från Lycksele i norr till Malmö i söder. Vi är cirka 250 medarbetare.

– Sverige står inför stora utmaningar med ökande arbetslöshet i spåren av Corona. Det kommer att krävas omfattande insatser från samhällets sida för att undvika långtidsarbetslöshet. Därför behöver vi nu kraftsamla för att rusta och matcha arbetssökande till jobb eller utbildning. Matchning och Utveckling är en långsiktig satsning som ska bidra till utveckling och samhällsförbättring.


Patrik Hellberg
Utbildningsdirektör Matchning och Utveckling