Upplevd Kvalitet undersöks minst en gång per år av samtliga varumärken inom Academedia Vuxenutbildningar. Syftet med undersökningen utvärdera deltagares upplevelse av oss utbildningsanordnare.
Två frågor är obligatoriska för samtliga bolag inom AcadeMedia Vuxenutbildningar:

  1. Jag är nöjd med utbildningen/aktiviteten i allmänhet.
  2. Jag kan rekommendera ”anordnaren” till andra.’

Bilden visar Matchning & Utvecklings nöjdhetsgrad, rekommendationsgrad samt upplevd kvalitet (UK) totalt:

Kommentar: Förbättrade siffror inom både nöjdhetsgrad och rekommendationsgrad vilket därmed ger ett klart förbättrat resultat på totalen. Matchning & Utveckling står för merparten av svarande inom segmentets AMT och ligger strax över segmentsnitt.